Tiền Ảo Tiền Thật: Đầu Tư Ảo, Nhận Rủi Ro Thật

Bảo vệ bản quyền tăng giá trị cho sáng tạo

02/12/2023 06:00 Bảo vệ bản quyền tăng giá trị cho sáng tạo
Người sáng tạo nội dung cần nhận được thù lao công bằng cho việc sử dụng các tác phẩm/nội dung sáng tạo của mình, tuy nhiên trong thực tế, đặc biệt là trong thời đại số.