Mức lương trung bình đầu 2023 dự kiến tăng trung bình 8,9%

12/01/2023 17:28 Mức lương trung bình đầu 2023 dự kiến tăng trung bình 8,9%
75% nhà tuyển dụng có ý định tăng lương cho nhân viên đầu 2023 để giữ chân nhân sự, với mức tăng trung bình khoảng 8,9%. Đây là những số liệu nổi bật trong một khảo sát mới nhất về thị trường lao động của Việc Làm 24h.