Nở rộ hình thức mua bán, thuê mướn tài khoản ngân hàng

03/06/2023 05:26 Nở rộ hình thức mua bán, thuê mướn tài khoản ngân hàng
Không ít người thiếu hiểu biết về pháp luật đã bị những đối tượng lôi kéo, dụ dỗ thuê mướn thông tin, giấy tờ tùy thân cá nhân để đăng ký mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo trên không gian mạng.

Nhiều người 'sập bẫy' việc nhẹ, lượng cao

23/05/2023 13:04 Nhiều người 'sập bẫy' việc nhẹ, lượng cao
Sau những lời dụ dỗ, mời gọi hấp dẫn làm việc nhẹ, lương cao là những cái bẫy được giăng sẵn. Khi sập bẫy, nhiều lao động nhận ra mình chỉ là 'con mồi' của đường dây lừa đảo, buôn người đưa ra nước ngoài, buộc tham gia vào các công ty hoạt động phạm tội.