Cận Tết, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

23/12/2022 14:21 Cận Tết, ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay
Trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều thách thức, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm nhanh chóng đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết.