Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đội vốn

04/06/2023 05:29 Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đội vốn
Được khởi công và đang tiến hành xây dựng, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm ở khu vực miền Tây Nam bộ được kỳ vọng sẽ mang tới thay đổi lớn về hạ tầng, tăng kết nối và kích thích phát triển kinh tế xã hội.