Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Cán bộ dôi dư, giải quyết thế nào?

19/07/2023 14:33 Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Cán bộ dôi dư, giải quyết thế nào?
Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thì đến năm 2025 dự kiến sẽ sáp nhập 33 huyện và 1.300 xã. Vấn đề nhận được sự quan tâm nhất sau sắp xếp chính là việc áp dụng chế độ, chính sách đặc thù đối với huyện, xã sau sáp nhập, đặc biệt là việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư.

Nỗi lo nợ bảo hiểm xã hội

19/07/2023 14:02 Nỗi lo nợ bảo hiểm xã hội
Dù đã thực hiện nhiều giải pháp, song tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn có dấu hiệu gia tăng khi đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn gặp khó khăn về đơn hàng. Có thể thấy, việc nợ bảo hiểm đang gây ra “tổn thương” đối với chính sách an sinh xã hội, khiến nhiều người lao động lâm vào cảnh khốn khó.

Doanh nghiệp mong lãi suất hạ sâu hơn

07/07/2023 05:00 Doanh nghiệp mong lãi suất hạ sâu hơn
Dù Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm lãi suất điều hành, tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp (DN) vẫn than thở về tình trạng lãi suất cho vay còn cao. Nhiều DN mong đợi lãi suất cho vay tiếp tục hạ nhiệt.