Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

09/12/2020 23:14 Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII
Ngày 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.