Giả mạo văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để lừa đảo

07/11/2023 13:41 Quảng Dương/ Theo Tạp chí điện tử Việt - Mỹ

Qua thông tin nắm bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết hiện nay có văn bản giả mạo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lừa đảo nhà đầu tư (văn bản giả mạo đề số 416/GCN-UBCK ngày 15/09/2023).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là CÔNG TY TNHH QUỸ ĐẦU TƯ ALAMAT VIỆT NAM và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho QUỸ ĐẦU TƯ ALAMAT VIỆT NAM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có văn bản gửi cơ quan Công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

 Văn bản giả mạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đều được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ssc.gov.vn). 

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các nhà đầu tư biết.

Link gốc