Xóa nợ thuế trên 38.700 tỷ đồng cho doanh nghiệp và người dân

14/05/2024 00:59 vietmy.net.vn

Thông tin này được đề cập trong báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94. Nghị quyết này được Quốc hội ban hành tháng 11/2019, quy định về khoanh, xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước 1/7/2020 với người không còn khả năng nộp vào ngân sách.

Tính đến 30/6/2023, ngành thuế và hải quan đã khoanh nợ với hơn 704.400 trường hợp, tổng tiền 28.380 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn số tiền nợ được khoanh là từ khối tổ chức, doanh nghiệp, tương đương 26.100 tỷ.

Số nợ cơ quan quản lý khoanh cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh là hơn 2.270 tỷ đồng.

Ngành thuế, hải quan cũng xóa nợ tiền phạt và chậm nộp khoảng 8.770 tỷ đồng cho gần 390.000 người nộp thuế.

Chiếm phần lớn trong các khoản khoanh và xóa nợ đến từ nhóm không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, khoảng 23.000 tỷ đồng của hơn 660.000 người.

 

Theo Chính phủ, việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94 vừa qua bị kéo dài do gặp vướng mắc. Cụ thể, nhiều trường hợp bị thất lạc hồ sơ, tài liệu do đã nợ quá lâu.

Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới quá trình thu thập, xác minh thông tin người nợ thuế.

Chính phủ cũng kiến nghị được hủy tiền khoanh, xóa nợ với các trường hợp cơ quan quản lý thuế phát hiện quá trình thực thi không đúng quy định, hoặc người nộp thuế quay lại kinh doanh. Số tiền này sẽ được thu nộp vào ngân sách.

Quảng Dương

Link gốc