Xác định nhà đầu tư thực hiện Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

05/11/2021 07:51 congluan.vn

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có công văn số 1860 có ý kiến đối với việc theo dõi, quản lý vốn trong Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - IDICO Long Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2611 ngày 10/8/2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao Sở này phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan căn cứ nội dung Công văn số 1860 để xác định nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Trong đó, lưu ý đánh giá tổng thể, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan khi tổ chức triển khai dự án,... Báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh trước ngày 5/11.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị chấp thuận việc điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp (KCN) Dầu khí Long Sơn nằm trên địa bàn xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu từ 850 ha xuống còn khoảng 652 ha.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh này cho biết, trong thời gian qua, để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt là kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận vị trí để nghiên cứu một số dự án nằm trong ranh giới Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Cụ thể, dự án Trung tâm điện lực Long Sơn quy mô gần 200 ha, trong đó khoảng 109 ha nằm trong ranh giới Khu công nghiệp; tuyến đường vào khu vực nghiên cứu Dự án Cảng tổng hợp Long Sơn có khoảng 8,5 ha nằm trong ranh giới Khu công nghiệp; khu vực phát triển đô thị có khoảng 42,8 ha nằm trong ranh giới Khu công nghiệp; dự án Trạm biến áp 220kV Long Sơn và đường dây 220kV đấu nối có khoảng 3,2 ha nằm toàn bộ trong ranh giới Khu công nghiệp.

Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để bảo đảm tách riêng biệt Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhằm thu hút các dự án thứ cấp theo đúng mục tiêu ngành nghề đề ra, việc giảm diện tích Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn được Thủ tướng thành lập và bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam vào tháng 9/6/2008 với quy mô diện tích khoảng 1.205 ha. Dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 17/6/2008.

Năm 2011, Thủ tướng có công văn đồng ý giảm diện tích khu công nghiệp từ 1.250 ha xuống còn 850 ha để tách dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam ra khỏi Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 2 cho dự án được cấp vào ngày 15/6/2012 với quy mô diện tích dự án giảm xuống còn 850 ha.

Đến tháng 7/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn, trong đó có nội dung: “Trong thời gian qua, Tập đoàn đã nỗ lực tìm kiếm đối tác cùng triển khai dự án Nhà máy Lọc dầu số 3, tuy nhiên đến nay việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.”.

Tháng 3/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục có công văn với nội dung: “Trên cơ sở chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng phê duyệt năm 2015, Bộ Công Thương đang lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngành dầu khí, theo đó dự án Nhà máy lọc dầu số 3 sẽ được xem xét đầu tư ở giai đoạn sau năm 2030.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thông báo kết quả cuối cùng ngay sau khi quy hoạch trên được duyệt. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư xem xét báo cáo cấp thẩm quyền hướng sử dụng khu đất trên phù hợp với nhu cầu thực tế và quy định.”.

Cuối năm 2016, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn số 11549 về việc xem xét đề nghị chuyển đổi chức năng ngành nghề của Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Sau đó, ngày 30/11/2017, trên cơ sở thông báo số 386 ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn gửi Bộ Công Thương, kiến nghị chuyển đổi chức năng ngành công nghiệp đối với dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Tháng 3/2019, Bộ Công Thương có công văn số 2042, trong đó khẳng định Nhà máy lọc dầu số 3 đã được loại bỏ khỏi quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/10/2017.

Bộ cũng khẳng định đề xuất của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chuyển đổi tính chất chức năng Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn để thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp là phù hợp.

Tiếp đó, ngày 17/5/2019, Thủ tướng ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. Theo đó, vị trí khu công nghiệp hiện nay vẫn phù hợp với định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn.

Dự án này nằm trên xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại khu vực Long Sơn còn có một dự án lớn khác là sân bay Gò Găng, là sân bay trực thăng cấp III, sân bay quân sự cấp II, khi có nhu cầu và sân bay dân dụng cấp 3C (ICAO) trong tương lai. Dự án có tổng diện tích toàn sân bay khoảng 248,5ha với hơn 9.000 tỷ đồng.

Trường Nguyên