VPS lãi gần 500 tỷ đồng trong năm 2020, dư nợ margin tăng hơn 3.000 tỷ so với đầu năm

21/01/2021 12:39:00 cafef.vn
Năm 2020 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của chứng khoán VPS khi lọt vào top 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HoSE, và đứng số 1 thị phần môi giới sàn HNX, UPCom và thị trường phái sinh.

Chứng khoán VPS công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với lợi nhuận sau thuế 133,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực của VPS trong quý có đóng góp không nhỏ từ hoạt động môi giới khi đem về doanh thu 267,2 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước.

Sự sôi động của thị trường cũng giúp lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu lãi margin) của VPS trong quý 4 đạt 128,7 tỷ đồng, tăng 65%. Tại thời điểm cuối năm 2020, dư nợ margin của VPS đạt 5.529 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ so với đầu năm.

Năm 2020 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của chứng khoán VPS khi lọt vào top 3 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HoSE, và đứng số 1 thị phần môi giới sàn HNX, UPCom và thị trường phái sinh.

Dù vậy, trong quý 4, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính của VPS giảm 86% so với cùng kỳ năm trước xuống 33,8 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm nhẹ khoảng 10 tỷ xuống 675 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, VPS đạt 496,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12% so với năm trước. Tiền gửi khách hàng tại VPS cuối năm 2020 lên tới 7.421 tỷ đồng, gấp 4,5 lần thời điểm đầu năm.

cafef.vn