Vinam (CVN) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%

26/11/2020 09:39:00 cafef.vn
Vinam sẽ trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu trước khi phát hành riêng lẻ hơn 8 triệu cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 8/12 tới đây công ty cổ phần Vinam (mã chứng khoán CVN) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%, trong đó trả 20% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu.

Như vậy đợt này Vinam sẽ chi khoảng 16,5 tỷ đồng tiền mặt và phát hành 3,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó Vinam cũng đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 8,25 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư, nhằm huy động vốn lưu động bổ sung cho công ty. Vinam cũng đã thông qua trình tự tiến hành, trong đó thực hiện chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40% trước khi phát hành riêng lẻ 8,25 triệu cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu.

Xét về kết quả kinh doanh, năm 2019 Vinam đạt hơn 211 tỷ đồng doanh thu, gần gấp 4 lần cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi, lên gần 47 tỷ đồng. EPS đạt 5.672 đồng.

Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt 55,7 tỷ đồng.

Vinam (CVN) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu CVN trong 1 năm gần đây.

cafef.vn