Viglacera báo lãi kỷ lục hơn 700 tỷ quý 1/2022, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước nhờ BĐS KCN và hợp nhất công ty kính Phú Mỹ

23/04/2022 08:17 toquoc.vn

Tổng công ty Viglacera (mã VGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 vượt trội so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, doanh thu quý này của VGC đạt 3.835 tỷ đồng, tăng 62,5% cùng kỳ năm trước. 

Cơ cấu doanh thu của Viglacera

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 của VGC đạt 897,3 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 của VGC đạt 752 tỷ đồng, gấp 2,6 lần thực hiện năm trước.

Theo giải trình của Viglacera, lợi nhuận công ty tăng vọt là nhờ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt đóng góp chính vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Tổng công ty so với cùng kỳ.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng tăng trưởng mạnh do Viglacera hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty Trách nhiệm hữu hạn Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ do nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% kể ngày ngày 1/10/2021, đóng góp chung vào mức tăng trưởng lợi nhuận của toàn công ty.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.780 tỷ, tăng gần 800 tỷ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 3.500 tỷ, tăng hơn 600 tỷ so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn của tổng công ty 1.565 tỷ, vay nợ dài hạn 1.757 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cuối năm ngoái.