Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm 19%, về mức 535 tỷ đồng

02/04/2021 11:48:00 toquoc.vn
Năm 2020 Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đạt 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán DNH) công bố báo cáo thường niên năm 2020. Báo cáo ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 1.686 tỷ đồng, giảm 23,2% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế giảm 37% về mức 660 tỷ đồng.

Công ty cho biết, năm 2020 tình hình thủy văn không thuận lợi làm cho lưu lượng nước trung bình về các hồ chứa thấp, dẫn đến tình trạng thâm hụt sản lượng điện sản xuất. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu dùng điện giảm, công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng vẫn vượt 9,4% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm 19%, về mức 535 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Về chính sách người lao động, tổng số lao động năm 2020 là 261 người. Mức thu nhập bình quân 23,51 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2020 vừa qua giảm nhẹ so với mức bình quân 23,87 triệu đồng/người/tháng của năm 2019.

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm 19%, về mức 535 tỷ đồng - Ảnh 2.
 

Báo cáo thường niên năm 2021 cũng ghi nhận kế hoạch kinh doanh của công ty, trong đó mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.702 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 669 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, về mức 535 tỷ đồng.

Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH): Kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm 19%, về mức 535 tỷ đồng - Ảnh 3.
 
toquoc.vn