Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Quý 4 lãi 163 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ

27/01/2021 16:11:00 cafef.vn
Lũy kế cả năm 2020, Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH) lãi 668 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ 2019.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH – UPCoM) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 417 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm ít hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 198 tỷ đồng giảm 26,4% so với quý 4/2019.

Trong kỳ DNH có gần 53 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 33 tỷ đồng. Tuy nhiên hoạt động liên doanh liên kết lỗ 7,7 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí DNH đạt 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 160 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đạt 1.686 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 668 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 1.578 đồng. Năm 2020 Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 1.859,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 614 tỷ đồng theo đó kết thúc năm 2020 DNH chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 8,8% mục tiêu về lợi nhuận.

Trong hội nghị tổng kết năm 2020, lãnh đạo công ty cho biết năm 2020 Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 07 tháng mùa cạn, nhà máy thủy điện Đa Nhim giảm 118,82 triệu kWh do nhà máy không được huy động để đưa hồ Đơn Dương về mực nước thấp nhất theo quy định. Trong các tháng mùa mưa, Nhà máy thủy điện Đa Nhim giảm 75,36 triệu kWh do giảm phát trong giờ cao điểm sáng do quá tải đường dây  truyền tải khu vực tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, nhà máy điện mặt trời Đa Mi giảm phát 418.000 kWh do hệ thống thừa công suất.

Công ty cũng cho biết sẽ tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 (80MW) và Dự án mở rộng nhà máy điện mặt trời Đa Mi trong năm 2021.

Trên thị trường, cổ phiếu DNH giao dịch khá nhỏ giọt với nhiều phiên không có thanh khoản. Đóng cửa phiên 26/1, cổ phiếu DNH tiếp tục đứng tại mức giá 28.500 đồng/CP. Trong 10 phiên gần đây chỉ có vỏn vẹn 50 cp được khớp lệnh thành công.

Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DNH): Quý 4 lãi 163 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 
cafef.vn