Thuỷ điện Bắc Hà (BHA): Quý 3 lãi 48 tỷ đồng sau 2 quý đầu năm thua lỗ

14/10/2021 17:21:00 toquoc.vn
Mặc dù lãi quý 3 của Thuỷ điện Bắc Hà (BHA) giảm 30% so với cùng kỳ nhưng khả quan hơn rất nhiều khoản lỗ trong 2 quý đầu năm nay.

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM: BHA) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, sau 2 quý đầu năm kinh doanh thua lỗ, Thuỷ điện Bắc Hà đã có lãi trở lại trong quý 3. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 117 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lãi gộp đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 3/2020.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng thêm 17% nên kết quả Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, giảm 30% so với quý 3/2020, tuy nhiên đây lại là một kết quả khả quan so với 2 quý kinh doanh đầu năm nay,

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Thuỷ điện Bắc Hà đạt 202 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 22 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2020.

Năm 2021, Thuỷ điện Bắc Hà đạt mục tiêu doanh thu đạt 275 tỷ đồng và 34 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm Thuỷ điện Bắc Hà đã hoàn thành được 73% mục tiêu về doanh thu và 65% mục tiêu về Lợi nhuận sau thuế.

Thuỷ điện Bắc Hà (BHA): Quý 3 lãi 48 tỷ đồng sau 2 quý đầu năm thua lỗ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn