Thị trường bảo hiểm nối tiếp đà tăng

11/04/2021 08:37:00 toquoc.vn
Dù chịu ảnh hưởng từ "làn sóng thứ ba" dịch COVID-19 trong cộng đồng, hết quý 1, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường vẫn tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt 600.818 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết quý 1 ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng, lại giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, năm 2020 dù chịu nhiều ảnh của dịch COVID-19 , thị trường bảo hiểm vẫn đạt được mức tăng trưởng tích cực.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 556.669 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2019.

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm nối tiếp đà tăng - Ảnh 1.
 

Tính đến hết tháng 03/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (tăng thêm 1 doanh nghiệp so với cuối 2020).

Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

toquoc.vn