Thép Đà Nẵng (DNS): Quý 1 lãi 40 tỷ đồng hoàn thành 89% kế hoạch cả năm 2021

19/04/2021 06:36:00 toquoc.vn
Năm 2021, Thép Đà Nẵng (DNS) đặt mục tiêu lãi 45 tỷ đồng cao gấp hơn 8 lần kết quả đạt được của năm 2020.

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (UpCOM: DNS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận khởi sắc so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần đạt 406 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn DNS lãi gộp tới hơn 46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp 1,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí DNS lãi sau thuế gần 40 tỷ đồng trong khi quý 1/2020 công ty lỗ 11,2 tỷ đồng.

Thép Đà Nẵng (DNS): Quý 1 lãi 40 tỷ đồng hoàn thành 89% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.
 

DSN sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4 tới, theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được công bố, DNS công bố Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch. Công ty cho biết kết quả này đến từ việc công ty đã tận dụng cơ hội trong quý 4/2020 khi thị trường thép khởi sắc để đẩy mạnh sản xuất, bán hàng, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác lợi nhuận tối đa góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Thép Đà Nẵng (DNS): Quý 1 lãi 40 tỷ đồng hoàn thành 89% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 2.
 

Sang năm 2021 DNS đặt mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 45 tỷ đồng tăng mạnh so với kết quả thực hiện của năm 2020 với doanh thu 1.403 tỷ đồng và 5,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy với kế hoạch này ngay quý 1 DNS đã hoàn thành được 24,6% mục tiêu về doanh thu và tới gần 89% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Thép Đà Nẵng (DNS): Quý 1 lãi 40 tỷ đồng hoàn thành 89% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 3.
 
toquoc.vn