Thế giới di động (MWG) thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%

03/07/2021 11:17:00 toquoc.vn
Trong đó Thế giới di động sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) vừa thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020, Thế giới di động dự kiến chi khoảng 475 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%.

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Thế giới di động cũng thông qua phương án phát hành gần 238 triệu cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại năm 2020.

Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 2.380 tỷ đồng.

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu dự kiến trong tháng 7-8 năm 2021.

Như vậy, sắp tới cổ đông Thế giới di động sẽ nhận được số cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ lên đến 60%.

Năm 2020 Thế giới di động đạt 108.546 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,2% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 2,2% lên  3.920 tỷ đồng. EPS đạt 8.654 đồng. Tính đến 31/12/2020 Thế giới di động còn 10.390 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn 558 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thế giới di động (MWG) thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60% - Ảnh 1.
 

Trên thị trường cổ phiếu MWG đã tăng mạnh từ đầu năm 2021 đến nay với tỷ lệ tăng khoảng 32% trong vòng nửa năm.

Hiện MWG giao dịch ở vùng giá cao nhất, ở mức 156.800d đồng/cổ phiếu.

Thế giới di động (MWG) thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60% - Ảnh 2.
 
toquoc.vn