Thanh Hóa: Thu Ngân sách ước đạt 36.500 tỷ đồng

30/12/2021 06:17:00 congluan.vn
Chiều 29/12, UBND tỉnh Thanh Hoá thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Nhiều chỉ số được đánh giá có sự tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá được biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước (sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận). Thu Ngân sách nhà nước vượt xa dự toán và cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán.

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ;

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%;

Giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 5.339 triệu USD, vượt 33,5% so với kế hoạch, tăng 42,7%.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, để đạt được những kết quả trên do tỉnh Thanh Hoá đang kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tranh thủ "thời gian vàng" để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm 2021 tỉnh Thanh Hóa ưu tiên các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả với mục tiêu bảo vệ sức khỏe mỗi người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp được tỉnh đưa ra và triển khai thực hiện trong năm 2022 đó là tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Anh

congluan.vn