Sông Ba (SBA): Quý 1 lãi 29 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ

16/04/2021 06:47:00 toquoc.vn
Nhờ thời tiết diễn biến thuận lợi đã giúp thủy điện Sông Ba có lãi tăng cao ngay trong quý đầu tiên của năm 2021.

Công ty Cổ phần Sông Ba (mã CK: SBA) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. 

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 74 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 44 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 19,5 tỷ đồng trong quý 1/2020. 

Sau khi trừ các khoản chi phí Sông Ba lãi sau thuế gần 28,7 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2020 tương đương với tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần đạt 475 đồng. 

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 1/2021 thời tiết diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ thủy điện của công ty tốt nên sản lượng điện phát tăng 125,5% so với cùng kỳ và doanh thu tăng hơn 40 tỷ đồng.

Sông Ba (SBA): Quý 1 lãi 29 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn