Sonadezi (SZN) báo lãi 1.264 tỷ đồng cả năm, vượt 38% kế hoạch

31/01/2021 14:31:00 cafef.vn
Trong đó riêng quý 4/2020 Sonadezi lãi sau thuế 255 tỷ đồng, giảm gần 39% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SZN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu đạt 1.467 tỷ đồng, giảm sút 9% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 1,4% nên dẫn tới lợi nhuận gộp thu về còn hơn 528 tỷ đồng, giảm gần 20% so với quý 4/2019.

Báo cáo tài chính ghi nhận, trong kỳ doanh thu từ mảng kinh doanh nhà và hạ tầng giảm 62% so với cùng kỳ. Trong khi đó các mảng kinh doanh khác như dịch vụ cảng, khu công nghiệp, nước sạch, xử lý chất thải... đều tăng so với cùng kỳ.

Sonadezi (SZN) báo lãi 1.264 tỷ đồng cả năm, vượt 38% kế hoạch - Ảnh 1.
 

Trong quý 4 doanh thu tài chính đạt hơn 74 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí tài chính lại tăng đột biến từ 36 tỷ đồng lên gần 125 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 18 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn gần 143 tỷ đồng chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, Sonadezi báo lãi sau thuế còn 255,6 tỷ đồng, giảm 38,7% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt hơn 144 tỷ đồng.

Sonadezi (SZN) báo lãi 1.264 tỷ đồng cả năm, vượt 38% kế hoạch - Ảnh 2.
 

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu Sonadezi đạt 4.980 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số 4.961 tỷ đồng đạt được năm 2019 và vượt 8,6% kế hoạch năm. Trừ tất cả chi phí phát sinh, Sonadezi còn lãi sau thuế 1.264 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm trước đó và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 732 tỷ đồng.

Sonadezi (SZN) báo lãi 1.264 tỷ đồng cả năm, vượt 38% kế hoạch - Ảnh 3.
 

Tính đến hết năm 2020 Sonadezi ghi nhận còn gần 1.100 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng. Ngoài ra còn khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 3.000 tỷ đồng. Còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 983 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 850 tỷ đồng so với đầu năm, lên 3.762 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 4.563 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu gia tăng giá trị chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Châu Đức (từ hơn 1.955 tỷ đồng lên 3.553 tỷ đồng).

cafef.vn