SHB, CII, ABR, HFB, KKC, SVN, SGC, PVL, PPE, PSB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

15/04/2021 15:19:00 toquoc.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB): Ông Đỗ Vinh Quang, con ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 52.378.100 cp (tỷ lệ 2,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/4 đến 14/5/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1,7 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 793.186 cp (tỷ lệ 0,33%). Giao dịch thực hiện từ 8/4 đến 9/4/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư nhãn hiệu Việt (ABR): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đồng Thịnh đã mua 2,87 triệu cp (tỷ lệ 14,35%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Đồng Thịnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/4/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ABR, Công ty Cổ phần Phát triển Quàng Thái đã bán 7.85 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.940.350 cp (tỷ lệ 39,7%). Giao dịch thực hiện từ 16/3 đến 6/4/2021.

Công ty Cổ phần Công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí minh (HFB): Ông Lê Hữu Châu, Tổng Giám đốc, đã mua 119.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 793.000 cp (tỷ lệ 8,71%). Giao dịch thực hiện ngày 7/4/2021.

Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KKC): Ông Đỗ Hùng, chủ tịch Hội đội quản trị, đã bán 1,1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,1 triệu cp (tỷ lệ 2,22%). Giao dịch thực hiện từ 29/3 đến 6/4/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN): Bà Bùi Thị Xuân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.185.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5,55 triệu cp (tỷ lệ 26,43%). Giao dịch thực hiện ngày 5/4/2021.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC): Bà Trần Thị Thanh Thúy, Ủy viên Hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 1.506.973 cp (tỷ lệ 21,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/4 đến 14/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SVN, ông Đậu Phi Thích, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.365.000 cp (tỷ lệ 6,5) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Thành viên Ban kiểm sát, đăng ký bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/4 đến 14/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PVL, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Trần Khánh - Ủy viên Hội đồng quản trị – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 728.700 cp (tỷ lệ 1,46%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 14/5/2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Nguyễn Văn Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 240.000 cp (tỷ lêj 12%). Giao dịch thực hiện ngày 9/4/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Sao Mai Bến Đình (PSB): Công ty Cổ phần Dịch vụ và tư vấn Tương Lai đã mua 106.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.306.000 cp (tỷ lệ 6,61%). Giao dịch thực hiện ngày 16/12/2021.

toquoc.vn