Quý 2 công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 37 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ

13/07/2021 06:12:00 toquoc.vn
Kết thúc nửa đầu năm 2021, công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 58 tỷ đồng giảm 85% so với cùng kỳ do hụt lãi từ hoạt động khác.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 của công ty mẹ với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, quý 2 nhờ giá bán tăng làm cho lợi nhuận từ kinh doanh mủ cao su tăng giúp công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) đạt doanh thu thuần đạt hơn 349 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 32 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí công ty mẹ cao su Phước Hoà lãi thuần 30 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 4,4 tỷ đồng của quý 2/2020.

Do lãi từ hoạt động khác giảm mạnh từ gần 317 tỷ đồng xuống còn gần 16 tỷ đồng khiến lãi sau thuế của công ty mẹ cao su Phước Hoà chỉ đạt gần 37 tỷ đồng giảm 86% so với quý 2/2020.

Luỹ kế nửa đầu năm 2021, công ty mẹ cao su Phước Hoà đạt 591 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 87% so với cùng kỳ tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 58 tỷ đồng giảm 85% do hụt lãi khác.

Theo ban lãnh đạo, năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư cơ bản...

Mặt khác, cao su Phước Hoà dự tiếp tục thu tiền bồi thường VSIP III với khoảng 691 tỷ đồng.

Năm 2021, cao su Phước Hoà đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.129 tỷ đồng, giảm 4% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế tương ứng 865 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm cao su Phước Hoà mới hoàn thành được 28% mục tiêu về doanh thu và 8% mục tiêu lợi nhuận.

Quý 2 công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 37 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn