Quảng Trị sắp khởi công Khu công nghiệp ‘triệu đô’

10/03/2023 09:00 daidoanket.vn

Sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị vào tháng 6/2023.

Khu công nghiệp Quảng Trị (tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 23/2/2021.

Tiếp đó, đến ngày 30/12/2021, UBND huyện Hải Lăng ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ quy định pháp lý hiện hành và các Quyết định nói trên, ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Định hướng không gian Khu công nghiệp Quảng Trị. Ảnh: http://quyhoach.xaydung.gov.vn.

Định hướng không gian Khu công nghiệp Quảng Trị. Ảnh: http://quyhoach.xaydung.gov.vn.

Theo đó, Khu công nghiệp Quảng Trị được xây dựng trên địa bàn thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng). Dự án có diện tích 481,2ha và tổng vốn đầu tư 2.074,033 tỷ đồng (tương đương hơn 88,256 triệu đô la Mỹ). Khu công nghiệp này có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày 23/3/2021.

Khu công nghiệp Quảng Trị là dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Hình thành Khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, góp phần thu hút nhà đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Hải Lăng nói riêng…

Liên quan đến khu công nghiệp nói trên, ngày 6/3, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì kiểm tra tình hình triển khai. Qua thực tế và lắng nghe báo cáo của các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Hải Lăng hoàn tất công tác GPMB để khởi công dự án vào tháng 6/2023.

Cụ thể, UBND huyện Hải Lăng căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại các thông báo kết luận để tập trung chỉ đạo quyết liệt; bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động người dân ủng hộ dự án, sớm đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để hoàn thành công tác GPMB khoảng 70ha trong tháng 3/2023 và hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại trong tháng 4/2023.

Yêu cầu, UBND huyện Hải Lăng, trong tháng 3/2023, rà soát, xử lý các trường hợp người dân xây dựng trái phép nhà ở trên đất nông nghiệp theo nguyên tắc đảm bảo công bằng, thống nhất và phù hợp quy định của pháp luật; tránh để việc người dân tái lấn chiếm trên diện tích đất đã hoàn thành công tác GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu tái định cư và khu Nghĩa trang Nhân dân thôn Trường Thọ, hoàn thành vào tháng 3/2023 để tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh, nhà đầu tư tập hợp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật đấu nối nút giao với đường sắt Bắc - Nam theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường sắt để thỏa thuận đấu nối trước ngày 10/3; đồng thời, cùng với Sở Giao thông vận tải, nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/3.

Xoay quanh vấn đề này, ông Võ Văn Hưng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao và các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ cho UBND huyện Hải Lăng, Ban Quản lý Khu kinh tế, nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng tái định cư và các nội dung khác có liên quan theo thẩm quyền; nghiên cứu các giải pháp cụ thể, đảm bảo quy định để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.