PVTrans (PVT): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 13% về 140,96 tỷ đồng

27/01/2022 17:10:00 Thùy Dương
Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán PVT - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 833,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 140,96 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,7% và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30,3% về còn 21,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 15,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng về 179,35 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 45 tỷ đồng lên 43,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 160,2%, tương ứng tăng thêm 22,14 tỷ đồng lên 35,96 tỷ đồng; lợi nhuận sau ghi nhận âm 1,12 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 30,78 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao và đặc biệt hụt lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 2.903,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 503,08 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,7% và 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PVTrán tăng 5,6% so với đầu năm lên 7.285,5 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản tài chính dài hạn đạt 2.262,2 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.109,2 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.662,1 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản.

 
 
 
 
 
 
Thùy Dương
Link gốc