PV Power (POW): Ghi nhận lãi từ bán công ty con, nửa đầu năm vượt kế hoạch Lợi nhuận trước thuế với 1.656 tỷ đồng

03/08/2021 07:02:00 toquoc.vn
Lũy kế 6 tháng, PV Power (POW) ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 7.956 tỷ đồng, tăng 3%.

Giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 14% xuống mức 1.144 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, trong kỳ Công ty tiếp tục ghi nhận lãi 293 tỷ từ việc bán công ty con Máy - Thiết bị dầu khí (PV Machino, PVM).

Kết quả, doanh thu tài chính tăng 77% lên 360 tỷ đồng. Trước đó, PV Power đã ghi nhận hơn 358 tỷ lãi từ thương vụ này trong quý 1/2021.

Khấu trừ chi phí, PV Power lãi sau thuế 890 tỷ đồng, tăng 4% và lãi ròng đạt 876 tỷ, tăng 16 so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đi ngang ở mức 15.617 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 7% lên 1.656 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng thu về 1.384 tỷ đồng.

So với kế hoạch doanh thu 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.548 tỷ đồng, nửa đầu năm PV Power đã lần lượt thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

PV Power (POW): Ghi nhận lãi từ bán công ty con, nửa đầu năm vượt kế hoạch LNTT với 1.656 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
toquoc.vn