Phát huy vai trò của dòng họ, làng, bản trong giảm nghèo bền vững

01/12/2023 06:00 toquoc.vn

Ngày 29/11, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững (GNBV) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" năm 2023.

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những chương trình, kế hoạch trong công tác giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Đặc biệt, việc phát động phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" đã được các dòng họ, dòng tộc, làng, bản và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
 

Theo đó, đã có 9/9 huyện, thị xã và thành phố Huế với 131/141 xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động phong trào. Thông qua lễ phát động đã huy động được 5.913 triệu đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng các mô hình sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tại các lễ phát động, các dòng họ, dòng tộc, người có uy tín, trưởng thôn đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" và thống nhất triển khai thực hiện trong dòng họ, dòng tộc, làng, bản mình.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thoát nghèo đối với từng hộ nghèo cụ thể. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã hỗ trợ cho các hộ nghèo sửa chữa và xây dựng mới nhà ở, hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, vốn sản xuất, giống cây con, gia súc, gia cầm…

Từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã huy động được 15,683 tỷ đồng, cùng với nguồn quỹ năm 2021 chuyển sang, đã giúp đỡ cho người nghèo xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất,... với số tiền 17,850 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 438 ngôi nhà, trị giá 9,051 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn sản xuất cho 231 hộ nghèo, trị giá 1,206 tỷ đồng. Hỗ trợ khác quy ra tiền 7,593 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo GNBV tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chính quyền các cấp trong triển khai phong trào thời gian qua.

Sự quyết tâm nỗ lực trong hơn một năm qua của các dòng tộc, dòng họ trong giảm nghèo bền vững đã cho thấy sự vươn lên xây dựng kinh tế, đời sống người dân sung túc hơn, có việc làm. Qua đó, thể hiện được vai trò quan trọng của trưởng họ, người có uy tín… trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, cần nâng cao nhận thức của bà con, các hộ nghèo để vươn lên; hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con, tạo việc làm, tạo thu nhập là biện pháp căn cơ, lâu dài. Làm sao bà con có nhà ở và hỗ trợ việc làm. Các giải pháp hiện nay cần giảm nghèo theo tiêu chí, có phương án thoát nghèo cho từng hộ gia đình, lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, phong trào "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo" cần đi vào chiều sâu; chú trọng xây dựng mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện của mỗi dòng họ, dòng tộc, làng, bản.

Link gốc