Ông Phan Đình Tuệ là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways

12/02/2024 06:00 vietmy.net.vn

Nghị quyết cho biết, trong giai đoạn giữ vị trí cấp cao tại Bamboo Airways, ông Phan Đình Tuệ đã trực tiếp tham gia điều hành và đóng góp đưa Bamboo Airways thực hiện được một số mục tiêu quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về mô hình kinh doanh, cơ cấu đội tàu bay, cơ cấu nhân sự, năng lực tài chính... 

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Bamboo Airways tín nhiệm và đề cử ông Phan Đình Tuệ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để cùng ban lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hãng.

Việc bầu ông Phan Đình Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways là một phần trong tiến trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết cho mục tiêu phát triển giai đoạn mới của hãng.

Ông Phan Đình Tuệ là lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với gần 40 năm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Ông cũng đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại một số doanh nghiệp, Hiệp hội: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt, thuộc Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam...

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phan Đình Tuệ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Bamboo Airways.

 

Như vậy, sau thay đổi mới nhất, cơ cấu Hội đồng quản trị Bamboo Airways hiện tại bao gồm ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Thái Sâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, ông Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hội đồng quản trị Bamboo Airways là bước tiến mới nhất nhằm đáp ứng nguồn lực, các điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển mới, được triển khai ngay từ đầu năm 2024. 

Trong đó, nhiều mục tiêu và các yêu cầu đã được Bamboo Airways chú trọng, bao gồm cải thiện sức khỏe tài chính, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành Nam

Link gốc