Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội lên kế hoạch lợi nhuận tăng tới 88%, dự kiến chào bán 539 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 12.500 đồng/cp

22/04/2021 11:59:00 toquoc.vn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sẽ trình cổ đông 2 kịch bản lợi nhuận năm 2021, tăng 78-88% so với năm 2020.

Chiều nay (22/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sẽ tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cp

Tại đại hội, SHB sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, cuối năm 2020, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội ở mức 17.510 tỷ đồng.

Hiện ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ chia 10%.

Việc chia cổ tức năm 2019 sẽ được thực hiện trong quý 2/2021.

Sau khi chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sẽ tăng lên 19.260 tỷ đồng.

Sau đó, SHB sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức năm 2020 là 21.282 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021 hoặc cho đến khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngoài phương án tăng vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng cũng có kế hoạch chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán đề xuất là 12.500 đồng/cp.

Nếu chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu này, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sẽ tăng lên hơn 26.600 tỷ đồng.

Với số vốn tăng thêm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội dự kiến dùng hơn 8.200 tỷ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội bao gồm hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng và dùng 500 tỷ để đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất.

2 kế hoạch lợi nhuận năm 2021, có thể tăng tới 88% so với năm 2020

Năm 2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.214 tỷ đồng, tăng hơn 47.500 tỷ so với năm 2020.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 361.003 tỷ, tăng 44.333 tỷ so với năm 2020.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng sẽ thay đổi phù hợp với quy định giới hạn tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà Nước cho phép.

Về kế hoạch lợi nhuận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội đề xuất với cổ đông 2 kịch bản.

Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2020.

Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý 4/2021 thì lợi nhuận dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020. 

Chốt "room" ngoại để dành chỗ cho nhà đầu tư chiến lược

Một tờ trình quan trọng khác là việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội muốn phát hành không quá 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành là trong năm 2021 hoặc cho đến khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Theo quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% và tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Do đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội trình cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược.

Phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế theo chương trình (Euro Medium Term Note - EMTN) và kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Trong đợt phát hành đầu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội dự kiến sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm theo 2 loại hình: Trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và Trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).

Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu.

 

toquoc.vn