Nam Tân Uyên (NTC) lãi 281 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành vượt 59% kế hoạch

20/01/2021 06:42:00 cafef.vn
Lũy kế năm 2020, NTC đạt xấp xỉ 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 20% so với năm trước. So với kế hoạch lãi 177 tỷ đồng được ĐHCĐ thông qua, NTC đã hoàn thành vượt 59% chỉ tiêu năm 2020.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với lợi nhuận sau thuế 41,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận NTC giảm trong quý 4 chủ yếu do doanh thu tài chính công ty chỉ đạt 36,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 55,56 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi cho vay giảm gần 10% xuống 29,4 tỷ đồng; Cổ tức, lợi nhuận được chia 7,16 tỷ đồng, giảm 69%.

Nam Tân Uyên (NTC) lãi 281 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành vượt 59% kế hoạch - Ảnh 1.
 

Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng lên 6,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 100 triệu đồng. Tính tới cuối năm 2020, nợ vay của NTC gần 600 tỷ đồng, trong khi đầu năm nợ vay chỉ hơn 4 tỷ đồng.

Cùng với chi phí tài chính, các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 4/2020 của công ty.

Lũy kế năm 2020, NTC đạt xấp xỉ 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 20% so với năm trước. So với kế hoạch lãi 177 tỷ đồng được đại hội cổ đông thông qua, NTC đã hoàn thành vượt 59% chỉ tiêu năm 2020.

Nam Tân Uyên (NTC) lãi 281 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành vượt 59% kế hoạch - Ảnh 2.
 

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản NTC đạt 4.438 tỷ đồng, trong đó công ty có 1.552 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương (bao gồm tiền gửi ngân hàng), tương đương 35% tổng tài sản công ty.

Trên sàn chứng khoán, NTC hiện là cổ phiếu có thị giá cao nhất với giá đóng cửa phiên 19/1 đạt 265.800 đồng/cp dù vừa chia cổ tức 60% bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 vào tháng 12/2020.

Nam Tân Uyên (NTC) lãi 281 tỷ đồng trong năm 2020, hoàn thành vượt 59% kế hoạch - Ảnh 3.

Biến động cổ phiếu NTC trong 1 năm qua

cafef.vn