Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020

21/04/2021 22:38:00 toquoc.vn
"Cứu cánh" cho Nam Long nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng đã giúp công ty lãi trước thuế 348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021. Theo đó, doanh thu bán hàng quý này của NLG đạt 235,8 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 17% so với mức 37,7% cùng kỳ 2020.

Chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, "cứu cánh" cho Nam Long nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng đã giúp công ty lãi trước thuế 348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 365 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. 

Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của Nam Long

Tại thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của Nam Long đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 44,8% đầu năm. Trong kỳ, nhóm công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty Trách nhiệm hữu hạn thành phố Waterfront Đồng Nai và nắm quyền kiểm soát công ty này. Do vậy báo cáo tài chính của Waterfront Đồng Nai được hợp nhất vào báo cáo tài chính của nhóm công ty vào ngày 31/3/2021.

Công ty có 1.435 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 327 tỷ so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty tăng vọt lên 13.521 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm bao gồm các dự án Waterfront Đồng Nai, dự án Akari, Paragon Đại Phước, dự án Cần Thơ, VSIP Hải Phòng, Ehome tại Bình Dương, Phú Đức, Tiền Hùng…. Công ty vay nợ ngắn hạn gần 1.120 tỷ, vay nợ dài hạn 1.531 tỷ, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Hàng tồn kho của Nam Long tại thời điểm 31/3/2021

Kế hoạch 2021

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.963 tỷ đồng, tăng 124% năm trước, lợi nhuận sau thuế 1.367 tỷ đồng, tăng 61% năm 2020. Như vậy, quý 1, công ty đã hoàn thành 26,77% kế hoạch năm.

Năm 2021, Nam Long sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Công ty cũng sẽ phát hành 600 tỷ riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 30.000 đồng/cp.

Nam Long cho biết với hai mảng kinh doanh cốt lõi Phát triển quỹ đất và Phát triển nhà ở, trong 3 năm tới, Nam Long dự kiến tăng trưởng doanh số trung bình 85% mỗi năm, tăng trưởng doanh thu trung bình 72% mỗi năm ở mảng lõi này.

Tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate (waterpoint giai đoạn 1.  165 ha), Mizuki 26 ha, Izumi City (Waterfront – 190 ha), Akari, Nam Long – Cần Thơ (43 ha)…chuyển đổi Nam Long dần từ phát triển nhà ở "vừa túi tiền" hàng đầu thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp. 

Nam Long sẽ tăng trưởng thị phần nhà ở bằng cách phát triển thêm các phân khúc mới tại các quận ưu tiên của vùng thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh các dòng sản phẩm quen thuộc như Ehome, Flora, Valora…

Nam Long: Quý 1/2021 lãi sau thuế 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 3.

Cổ phiếu NLG đi ngang và giảm điểm trong suốt 2 tháng qua

toquoc.vn