Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 2 lãi 177 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ

23/07/2021 15:32:00 toquoc.vn
Nhờ chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh mang về cho Năm Bảy Bảy 120 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB – sàn HOSE) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 390,5 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp còn 143 tỷ đồng tăng nhẹ so với quý 2/2020.

Đáng chú ý hoạt động tài chính mang về cho Năm Bảy Bảy 123 tỷ đồng doanh thu, hoạt động khác có lãi 14 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Năm Bảy Bảy lãi sau thuế 177 tỷ đồng tăng 88% so với quý 2/2020. EPS quý 2 đạt 2.175 đồng.

Năm Bảy Bảy cho biết doanh thu tài chính đến từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Đồng thời trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động Bất động sản của công ty con.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Năm Bảy Bảy đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính nên Lợi nhuận sau thuế đạt gần 210 tỷ đồng tăng 112% so với cùng kỳ 2020. EPS 6 tháng đạt 2.572 đồng.

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 2 lãi 177 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Năm 2021, Năm Bảy Bảy dự kiến tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 6 tháng Năm Bảy Bảy mới chỉ hoàn thành được gần 40% mục tiêu về doanh thu và 46,7% mục tiêu về Lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 9% so với đầu năm, lên 4.464 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 2.383 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu kỳ, với toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả tính đến 30/6/2021 ghi nhận hơn 2.525,5 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm.

Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 2 lãi 177 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn