Masan Group (MSN) nâng room ngoại lên 100%

18/05/2021 07:14:00 toquoc.vn
Kết thúc năm 2020 các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1/3 cổ phần tại Masan Group.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100% vốn điều lệ. 

Theo báo cáo thường niên 2020 của Masan Group, tại ngày 31/12/2020, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty ghi nhận 33,59%. 

Trong đó cổ đông tổ chức nước ngoài lớn nhất là SK Investment Vina I Pte nắm 109,9 triệu cổ phần, tương ứng 9,35%.

Một cổ đông ngoại khác là Ardolis Investment thuộc Quỹ chính phủ Singapore (GIC) nắm 8,93%. 

Masan Group nâng room ngoại lên 100% - Ảnh 1.

Cơ cấu cổ đông lớn Masan Group tại ngày 31/12/2020

Trong quý 1/2021, Masan Group ghi nhận gần 20.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận ròng 343 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái lỗ 216 tỷ đồng. 

toquoc.vn