Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/4

04/04/2022 11:00:00 toquoc.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

MVN - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Năm 2022, MVN sẽ đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 12.511 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 2.518 tỷ đồng, giảm 31%. Kế hoạch sản lượng biển trong năm đạt 19,36 triệu tấn, giảm 15% và thông qua cảng 132,68 triệu tấn, tăng 5%.

VHC - Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn - Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 36,5% so với thực hiện trong năm 2021.

Công ty dự kiến phát hành không quá 2% vốn điều lệ, tương đương tối đa 3,67 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 89,5% so với giá thị trường hiện tại, thời gian dự kiến trước ngày 31/12/2022.

MWG - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động - Thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty sẽ được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/4 tại tòa nhà MWG, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

NBB - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - Năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, ước tính kế hoạch lợi nhuận giảm tới 67,4% so với thực hiện trong năm 2021.

KDH - Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Năm 2022, công ty dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021.

TLH - Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên - Năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,4% và giảm 34,2% so với thực hiện trong năm 2021.

TIS - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Năm 2022, Tisco đặt kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.811 tỷ đồng, tăng 7,4% so với giá trị năm 2021. Tổng doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so với thực hiện năm 2021; song lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm tới 42%.

MSN - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan - Ngày 13/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 mới).

KHG - Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land – Đã thông qua phương án phát hành hơn 124,33 triệu cổ phiếu mới, trong đó, hơn 31,88 triệu cổ phiếu trả cổ tức và hơn 92,45 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Chi tiết sẽ được thông báo sau.

IPA - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Giải pháp tài chính IVND cho Công ty cổ phần Công nghệ IVND.

TDC - Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 96% và 23% so với thực hiện trong năm 2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Venner Group Limited đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 13 quỹ liên quan từ 224.098.201 cp (tỷ lệ 5,01%) xuống còn 222.598.201 cp (tỷ lệ 4,9765%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/3/2022.

PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - DC Developing Markets Strategies Publics Limited Company đã bán 300.000 cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 21.229.771 cp (tỷ lệ 9,3372%) xuống 20.229.771 cp (tỷ lệ 8,8974%). Giao dịch thực hiện ngày 1/4/2022.

TTF - Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Thương mại Đồng Tâm đã bán 5.304.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 0.993.534 cp (tỷ lệ 2,514%). Giao dịch thực hiện ngày 28/3/2022.

RCC - Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt - Ông Nguyễn Hải Duy, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.322.753 cp (tỷ lệ 8,56%). Giao dịch thực hiện ngày 28/3/2022.

VAF - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - Bà Phạm Thị Hoàng Yến, Thành viên Hội đồng quản trị, đã 156.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50 cp. Giao dịch thực hiện từ 11/3 đến 23/3/2022.

TV3 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn VP Invest đã mua 184.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 409.000 cp (tỷ lệ 4,94%) lên 593.000 cp (tỷ lệ 7,17%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/3/2022.

SDD - Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà - Bà Lê Trần Vi Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 367.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1 triệu cp (tỷ lệ 6,25%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/3/2022.

BKG - Công ty cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam - Ông Nguyễn Văn Hưng, Tổng Giám đốc, đã mua 4,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 9,3 triệu cp (tỷ lệ 15%). Giao dịch thực hiện ngày 29/3/2022. Đây là giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

YEG - Công ty cổ phần Tập đoàn yeah1 - DFJ VinaCapital venture Investment Ltd đăng ký bán toàn bộ 1.524.096 cp (tỷ lệ 4,87%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/4 đến 3/5/2022.

HIG - Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT - Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 6,2 triệu cp (tỷ lệ 27,48%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/4 đến 5/5/2022.

MHL - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên - Ông Trần Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 2.450.638 cp (tỷ lệ 46,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/4 đến 28/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MHL, cùng thời gian, ông Vương Thành Phát, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 100.179 cp (tỷ lệ 1,89%) đang sở hữu.

SCL - Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường - Bà Kiều Thị Nhung, em ông Kiều Văn Cường – Uỷ viên Hội đồng quản trị – đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 1.168.760 cp (tỷ lệ 8,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/4 đến 4/5/2022.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn