Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/3

18/03/2022 12:03 toquoc.vn

Tin doanh nghiệp

FPT - CTCP FPT – Đã thông qua việc phát hành hơn 4,53 triệu cổ phiếu ESOP cho một số đối tượng nhất định với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bên cạnh đó, FPT cũng phát hành hơn 2,1 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ cấp cao và một số đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

VIC - CTCP Tập đoàn Vingroup - Ngày 7/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Chi tiết thời gian, địa điểm họp sẽ được thông báo sau.

HU3 - CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 - Ngày 25/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/4/2022.

CIG - CTCP COMA 18 - Năm 2022, CIG bất ngờ lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 29,5 tỷ đồng, mới hoàn thành 49% kế hoạch năm, song lợi nhuận trước thuế đạt 16,5 tỷ đồng, vượt 65% kế hoạch năm.

SZG - CTCP Sonadezi Giang Điền - Năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 373,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 69,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,27% và 20,32% so với thực hiện trong năm 2021. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 là 11%, cao hơn 10% thực hiện trong năm 2021.

SZC - CTCP Sonadezi Châu Đức - Năm 2022, SZC đặt kế hoạch doanh thu đạt 774,7 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, Công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế sụt giảm tới 43%, xuống 184 tỷ đồng.

XMD - CTCP Xuân Mai - Đạo Thúy - Năm 2022, XMD dự kiến kế hoạch kinh doanh với giá trị tổng sản lượng đạt 140 tỷ đồng, doanh thu đạt 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,7 tỷ đồng.

FPT - Công ty cổ phần FPT - HĐQT trình phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 20%, đã tạm ứng 10% và 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, thời gian chia dự kiến là trước khi kết thúc quý III. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và được thực hiện cùng với trả cổ tức tiền mặt còn lại 2021.

HĐQT trình kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 42.420 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 20,2% lên 7.618 tỷ đồng. 

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với thực hiện trong năm 2021.

TCM - CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công - Tháng 2 với doanh thu đạt hơn 11,3 triệu USD (260 tỷ đồng), tăng 18% so với cùng kỳ và bằng 65% tháng đầu năm. Lãi sau thuế giảm 12% về 571.762 USD (13 tỷ đồng), tương đương 52% thực hiện tháng 1.

HDC - CTCP Phát triển nhà Bà Ria - Vũng Tàu - Đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong 5 năm tiếp theo với mức tăng trưởng lợi nhuận 26% mỗi năm từ năm 2023. 

Riêng năm 2022, mục tiêu doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng, cao hơn 35% so với 2021 còn lợi nhuận được kỳ vọng đạt mức 429,8 tỷ đồng, tăng 38,1% so với năm trước. Cổ tức dự kiến là 25% bằng cổ phiếu.

VNL - CTCP Logistics Vina Link - Ngày 23/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 24/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/4/2022.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre – Đã thông qua việc góp vốn hơn 247 tỷ đồng thành lập CTCP Bao bì Đông Hải, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99% Công ty mới.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KBC - Tổng CTCP Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc, cổ đông đã bán ra 800.000 cổ phiếu KBC trong ngày 15/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại KBC xuống còn hơn 45,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,94%.

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền - CTCP Quản lý quỹ Vina Capital đã mua vào hơn 144.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,023% từ ngày 14/2 đến 15/3 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KDH nào.

LUT - CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài - Bà Vũ Thị Thứ, vợ ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu LUT sở hữu, tỷ lệ 18,76% từ ngày 11/2 đến 11/3. Cùng thời gian này, ông Bùi Đình Hải, em của ông Hưng cũng đã bán toàn bộ hơn 1,35 triệu cổ phiếu LUT sở hữu, tỷ lệ 9,03%.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh - Nhóm cổ đông trong nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại DXG đã bán ra 3,6 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 14/3. Qua đó, giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 131 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,83%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIX - CTCP Chứng khoán VIX - Ông Nguyễn Văn Tuấn, em của bà Nguyễn Thị Tuyết – Tổng giám đốc đăng ký mua hơn 52,47 triệu cổ phiếu VIX trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông của VIX. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại VIX lên hơn 81,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,84% trên tổng số cổ phiếu VIX sau phát hành.

LIG - CTCP Licogi 13 - Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu LIG từ ngày 22/3 đến 31/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hiệp đang nắm giữ hơn 397.000 cổ phiếu LIG, tỷ lệ 0,45%.

BNA - CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc - CTCP Á Long, cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ hơn 1,88 triệu cổ phiếu BNA sở hữu, tỷ lệ 9,41%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/3 đến 20/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.