Lâm Đồng: Hơn 65 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm nghèo năm 2023

14/03/2023 06:00 daidoanket.vn

Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng, được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nguồn vốn đầu tư chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Mô mình sản xuất đa canh, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). 

Mô mình sản xuất đa canh, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). 

Ngày 13/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành kế hoạch vận động các nguồn lực để tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 tại địa phương.

Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện cho Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng là 65,683 tỷ đồng. Các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư đang triển khai  các thủ tục giải ngân để thực hiện Chương trình Giảm nghèo theo kế hoạch đề ra.

Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn 18.237 hộ nghèo và  cận nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 5,34%; trong đó, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,94%, hộ cận nghèo chiếm 3,4% tổng số hộ nghèo trong toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2023của tỉnh Lâm Đồng, được gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nguồn vốn đầu tư chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 được phân bổ 355,211 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm đã giải ngân được 4,3 tỷ đồng, đạt 2,7% kế hoạch.