Infographic: 5 trọng án tham nhũng sẽ kết thúc điều tra trong năm 2020

26/11/2020 10:08:10 vtcnew.vn
(VTC News) - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan liên quan phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 5 vụ trọng án.
Infographic: 5 trọng án tham nhũng sẽ kết thúc điều tra trong năm 2020 - 1

 

vtcnew.vn