Huyện Thanh Trì cần rà soát toàn các tiêu chí, xác định quyết tâm phát triển huyện lên quận vào năm 2025

15/04/2022 20:50:00 Thùy Dương
Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện lên quận chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc

Cùng tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải; đại diện một số sở, ngành Thành phố.

Còn 3/27 tiêu chí chưa đạt

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương trình bày tại buổi làm việc cho thấy, tại thời điểm phê duyệt Đề án đầu tư, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận (tháng 10/2019), huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, còn 3/27 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí cân đối thu, chi ngân sách; tiêu chí mật độ giao thông đô thị và tiêu chí đất cây xanh công cộng trên địa bàn.

Đến nay, chất lượng 3 tiêu chí chưa đạt đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, đối với tiêu chí cân đối thu, chi ngân sách, đến hết năm 2021, tỷ lệ cân đối thu, chi ngân sách huyện đạt 52,3%.

Tiêu chí mật độ giao thông đô thị đạt 9,3km/km2, còn thiếu khoảng 0,7km/km2 so với tiêu chuẩn quận, tương ứng 50,03km đường giao thông đô thị.

Còn lại tiêu chí đất cây xanh công cộng trên địa bàn, đến hết năm 2021, tỷ lệ đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện đạt 4,5 m2/người, còn thiếu 1,5m²/người, tương đương thiếu khoảng 41,6 ha đất cây xanh công cộng.

Về lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt, huyện Thanh Trì dự kiến đến hết năm 2022, tỷ lệ tự cân đối thu, chi ngân sách của huyện đạt 63,6%; năm 2023 dự kiến đạt 77,5%; năm 2024 dự kiến đạt 98,7% và năm 2025 đạt khoảng 109,1%.

Đối với tiêu chí mật độ giao thông đô thị, giai đoạn 2021-2025, huyện đề xuất thực hiện 46 dự án đường giao thông, trong đó: 28 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của huyện; 18 dự án thuộc thẩm quyền quản lý và đầu tư của Thành phố.

Sau khi hoàn thành 46 dự án này, dự kiến đến hết năm 2025, số km đường giao thông đô thị trên địa bàn huyện sẽ tăng thêm khoảng 51,55km/50,03km, hoàn thành tiêu chí “Mật độ đường giao thông đô thị” theo tiêu chuẩn quận.

Còn đối với tiêu chí đất cây xanh công cộng, huyện Thanh Trì đang tập trung đầu tư 18 dự án hạ tầng cây xanh công cộng; 21 dự án kè ao hồ; 13 dự án trung tâm văn hóa kết hợp cây xanh công cộng tại các xã và các dự án hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá, khu tái định cư trên địa bàn huyện.

Dự kiến đến hết năm 2022, diện tích đất cây xanh công cộng trên địa bàn huyện sẽ tăng thêm khoảng 49,31ha/41,6 ha cây xanh công cộng còn thiếu.

Huyện Thanh Trì cũng đang tập trung hoàn thành mục tiêu kép “xã phát triển thành phường gắn với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Theo đó, dự kiến đến hết năm 2025, huyện tăng thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 là 10 xã (chiếm 66,7%), trong đó, có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 33%).

Tại buổi làm việc, huyện Thanh Trì nêu 3 nhóm kiến nghị lớn, liên quan đến việc thực hiện Đề án xây dựng, phát triển huyện lên quận, gồm nhóm kiến nghị về quy hoạch, về hạ tầng giao thông và nguồn lực thực hiện.

Đáng chú ý, huyện kiến nghị Thành phố chấp thuận chủ trương, cho phép huyện được sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư 11 dự án giao thông thuộc thẩm quyền đầu tư của Thành phố; giao huyện làm chủ đầu tư và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 2 dự án; ưu tiên dành nguồn lực hỗ trợ các dự án giao thông của huyện, với số tiền 380 tỷ đồng...

Huyện Thanh Trì cũng kiến nghị Thành phố thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, quyết định lựa chọn chủ đầu tư đối với 04 dự án đã có quyết định nhưng chậm triển khai, chưa thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng; tổ chức hậu kiểm và có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật đối với 11 dự án đã Giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng công trình do các dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra kết luận...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững

Đánh giá cao quyết tâm chính trị của huyện Thanh Trì trong thực hiện Đề án xây dựng, phát triển huyện lên quận, Phó Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân Thành phố Hà Minh Hải cho rằng, đối với 3 tiêu chí của huyện chưa đạt, khó nhất vẫn là tiêu chí về cân đối ngân sách và tỷ lệ đường giao thông đô thị; bên cạnh đó là 5 tiêu chí xã lên phường cũng chưa đạt, huyện cần rà soát lại toàn bộ, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Cho rằng tiềm năng, lợi thế của huyện còn nhiều, Phó Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân Thành phố đề nghị huyện cần đánh giá, phân tích kỹ, xác định thế mạnh về nguồn thu để có định hướng, trong đó, cần đánh giá đến tận các xã.

Huyện cũng rà soát lại toàn bộ quy hoạch, đặc biệt là dự báo về dân số để đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thứ 2 là quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đảm bảo hiệu quả nhất...

Trong khi đó, chia sẻ về phương pháp và cách làm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng huyện cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố để rà soát lại toàn bộ 27 tiêu chí, kể cả các tiêu chí do huyện rà soát đã hoàn thành.

Với 2 chỉ tiêu cân đối thu chi ngân sách và đường giao thông đô thị, huyện cần mạch lạc hơn, phân rõ nguồn lực nào của huyện, nguồn lực nào của Thành phố.

Đặc biệt, các sở, ngành Thành phố cần chung tay tháo gỡ khó khăn, một mặt huyện cần đẩy mạnh thu hút đầu tư để tạo nguồn thu, mặt khác cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Muốn vậy, huyện cần phải chủ động hơn trong công tác Giải phóng mặt bằng; tập trung triển khai ngay các dự án hạ tầng giao thông, nhất là 28 dự án thuộc thẩm quyền của huyện... 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những kết quả của huyện Thanh Trì trong thực hiện Đề án xây dựng, phát triển huyện lên quận, cũng như những kiến nghị, đề xuất và ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, mời Bộ Xây dựng giúp huyện rà soát lại toàn bộ các tiêu chí phát triển huyện lên quận, thống nhất được bộ tiêu chí, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Trung ương.

Nhấn mạnh một trong những tiêu chí khó là cân đối thu chi ngân sách, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện cần rà soát lại gần 10 nghìn hộ sản xuất kinh doanh, nếu đủ điều kiện thì vận động, hỗ trợ để các hộ sản xuất kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, qua đó, tạo nguồn thu bền vững.

Cùng với đó, tăng cường nguồn thu tại các xã, khuyến khích sự chủ động, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Uỷ ban  nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ huyện rà soát lại toàn bộ thủ tục để triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của huyện; cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc thẩm quyền đầu tư của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng giao Phó Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân Thành phố Hà Minh Hải sau buổi làm việc có thông báo cụ thể, giao trách nhiệm cho các sở, ngành phối hợp với huyện Thanh Trì để tháo gỡ, giải quyết từng kiến nghị, đề xuất của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Thanh Trì xác định quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện lên quận vào năm 2025.

Thùy Dương
Link gốc