Hệ thống ngân hàng hỗ trợ 312.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp TP.HCM

19/10/2021 11:03:00 Hà Định
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp khi có nhu cầu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn, giảm lãi, phí có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức tín dụng doanh nghiệp đang vay để được xem xét giải quyết.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay có 11 ngân hàng trên địa bàn đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền đăng ký cho vay là hơn 312.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, hệ thống các tổ chức tín dụng đã tổ chức triển khai quyết liệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả.

Nhìn chung, lãi suất cho vay tối đa không quá 4,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn VND và xoay quanh mức 9%/năm đối với cho vay trung, dài hạn cũng như các hình thức hỗ trợ giảm lãi khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại kỳ hạn nợ...

Về giải ngân gói tín dụng 312.000 tỷ đồng nói trên, tính đến cuối tháng 8/2021, các ngân hàng đã giải ngân được 215.354 tỷ đồng cho 19.154 khách hàng.

Tính chung đến thời điểm báo cáo, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã thực hiện được 216.571 tỷ đồng cho 19.278 khách hàng.

Đối với khách hàng trong khu chế xuất - khu công nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn, tính đến cuối tháng 8/2021, dư nợ cho vay đạt 187.588 tỷ đồng, cho 3.399 khách hàng vay vốn, tăng 11,72% so với cuối năm trước.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 144.530 tỷ đồng, tăng 18,64%; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 43.058 tỷ đồng, giảm 6,56%...

Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01, Thông tư số 03 và Thông tư số 14 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ ngành hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid -19…

Tổng dư nợ tái cơ cấu cho khách hàng ảnh hưởng dịch trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 8/2021 đạt 1,61 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Trong quý 3/2021, do phải thực hiện giãn cách xã hội nên tăng trưởng tín dụng tại Tp.Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,76%.

Lũy kế, 9 tháng đầu năm 2021, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố cũng chỉ tăng 6,41% so với cuối năm trước.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, đơn vị này đã đề nghị các doanh nghiệp khi có nhu cầu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn, giảm lãi, phí liên quan đến Thông tư 03 có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức tín dụng doanh nghiệp đang vay để được xem xét giải quyết, trong đó yêu cầu tổ chức tín dụng nói rõ lý do trong trường hợp không giải quyết. Khi đó, các doanh nghiệp có thể phản ánh, kiến nghị đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách hỗ trợ của ngân hàng tại địa bàn TP.HCM bằng văn bản gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Đối với các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến nội dung Thông tư 03 có thể gửi về cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, là cơ quan tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Hà Định