HĐND Hải Dương thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

10/12/2022 01:00 daidoanket.vn

Chiều 8/12, các đại biểu tỉnh Hải Dương tiến hành xem xét, biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua 20 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương.

Tại kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh Hải Dương, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là UBND tỉnh cần có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thực hiện điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, chống thất thu, lãng phí, tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập, thu hút hợp tác đầu tư có chọn lọc. Tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, dự án lớn.

UBND tỉnh Hải Dương cần tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản, quản lý trật tự xây dựng, nhất là tại khu vực đô thị; rà soát, kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án không triển khai, chậm tiến độ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các giải pháp điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Trước đó, ngày 7/12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 12 xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm.