Hàng loạt dự án BOT bất ngờ tạm dừng thu phí

14/04/2021 13:52:00 congluan.vn
(CLO) Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ngày 14/4, hiện đang có một loạt chủ đầu tư các dự án BOT đề nghị dừng thu phí.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, trong số các dự án trạm BOT thu phí xin tạm ngừng hoạt động, có 9 dự án đang tạm dừng thu phí là những dự án sắp kết thúc hợp đồng và bộ này đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận các dự án đúng theo quy định pháp luật.

Cụ thể hơn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong số 9 dự án đang tạm dừng thu phí có 4 dự án nhà đầu tư dừng không thực hiện bảo trì là dự án quốc lộ 2 (QL) đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, QL1 đoạn tránh Hà Tĩnh, QL1K đoạn Km 2+478-Km 12+971 và QL1 đoạn tránh Cai Lậy.

"Có 2 dự án nhà đầu tư bảo trì cầm chừng không đạt chất lượng là dự án QL1 đoạn tránh Thành phố Thanh Hóa và QL91 đoạn Km14 - Km 50+889. Có 3 dự án nhà đầu tư vẫn tiếp tục bảo trì là dự án xây dựng cầu Đồng Nai, QL20 đoạn qua các thị trấn và QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước và Tứ Câu - Vĩnh Điện", một vị lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho hay.

Tổng cục này cũng đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp nhận bảo quản tài sản công, quản lý và bảo trì các tuyến quốc lộ đầu tư theo hình thức BOT khi tạm dừng thu hoặc chờ thanh lý hợp đồng.

Được biết hiện nay, một số nhà đầu tư như QL1K, cầu Đồng Nai… vẫn có đề nghị chấm dứt thực hiện công tác bảo trì công trình do trong phương án tài chính chưa có quy định về chi phí quản lý, bảo trì công trình sau khi dừng thu phí.

Cũng theo nguồn tin trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải giao cho Tổng cục tiếp nhận bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý, chuyển giao dự án khi nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án từ chối (không đủ khả năng, bất khả kháng).

Trong đó, chi phí bảo quản tài sản chỉ bao gồm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa đột xuất (nếu có) và không bao gồm công tác sửa chữa định kỳ.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công các dự dự án đầu tư theo thức BOT trong thời gian tạm dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

"Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, bố trí kinh phí bảo quản, bảo trì các công trình thuộc dự án BOT đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, bảo đảm an toàn trong khai thác, vận hành công trình và theo quy định của pháp luật.

Hiện Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Còn về đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công trong thời gian chuyển giao dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu nghiên cứu kỹ quy định, quy trình của pháp luật về tiếp nhận và thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, tổ chức tiếp nhận đúng quy định pháp luật; Hoàn tất thủ tục cần thiết, xây dựng phương án xử lý tài sản trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Chi phí cho công tác này thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Trả lời kiến nghị về xử lý  vấn đề thu phí với dự án BOT cầu Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ này đã yêu cầu trong thời gian chưa chuyển giao dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ VN tại thông báo số 63/2021.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Xây dựng số 1 (nhà đầu tư) cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng và bàn giao tài sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.     

Hà Anh

congluan.vn