Hải Dương: Công ty Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu thuế 39,42 tỷ đồng

29/12/2021 07:59:00 congluan.vn
Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với tổng số tiền 39,42 tỷ đồng do vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã kê sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020; kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT phải nộp năm 2019 và năm 2020.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 6,5 triệu đồng; xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT phải nộp là 8.275.672.713 đồng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu thuế 39,42 tỷ đồng

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại còn chịu tiền chậm nộp tiền thuế đối với khoản truy thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT các năm 2019 và năm 2020 là 7.440.744.830 đồng; tổng cộng tiền phạt kê khai sai và tiền chậm nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT là 15.722.917.542 đồng.

Sau khi tổng hợp xác định lại nghĩa vụ thuế của Nhiệt điện Phả Lại, thanh tra xác định số tiền tổng cộng là 39,42 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại thành lập ngày 26/4/1982. Ngày 26/01/2007, cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (mã PPC) với giá chào sàn là 105,000 VND.

Các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Hoạt động SXKD điện năng; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các công trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của Nhà máy điện; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện...

Về kinh doanh, trong quý III/2021, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 1.049 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận gộp âm 44,4 tỷ đồng. Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Công ty báo lỗ hơn 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 90 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên mà Công ty này lỗ ròng kể từ quý 1/2016.

Lũy kế 9 tháng, Công ty này ghi nhận doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 56% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế giảm 62%, đạt 223 tỷ đồng.

Năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu doanh thu 5.658,11 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 414,59 tỷ đồng, giảm 32% và 66% so với thực hiện năm 2020. Với kế hoạch này, sau 9 tháng năm 2021, Công ty đã hoàn thành 59% chỉ tiêu doanh thu và 54% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Mai Lương Ngọc

congluan.vn