Gilimex (GIL) chốt danh sách cổ đông phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

12/08/2021 07:20:00 toquoc.vn
Năm 2020 Gilimex đạt 309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, EPS trên 10.000 đồng.

Ngày 19/8 tới đây Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – mã chứng khoán GIL) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Tỷ lệ phát hành 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Gilimex đạt 3.457 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,2% so với con số 2.538 tỷ đồng đạt được năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế tăng 92,6%, lên trên 309 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 10.388 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Gilimex còn hơn 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Ngoài ra công ty còn hơn 45 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 227 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Gilimex (GIL) chốt danh sách cổ đông phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.
 

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 36 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và 72 tỷ đồng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Tổng tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 30%.

Trước đó Gilimex cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.638 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, tăng gần 82% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020 và đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Gilimex (GIL) chốt danh sách cổ đông phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 2.
 
toquoc.vn