Giá vốn tăng mạnh, Gang thép Cao Bằng (CBI) báo lãi quý 1 sụt giảm gần 60% so với cùng kỳ

19/04/2022 07:12:00 toquoc.vn
Theo kế hoạch kinh doanh được dự kiến trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra sắp tới, kết thúc quý 1, Gang Thép Cao Bằng đã hoàn thành được 23% mục tiêu về doanh thu và gần 26% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UpCOM: CBI) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 819 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 73% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 55,4tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính ghi nhận vỏn vẹn 118 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 1 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được gần 47%, xuống còn 14,4 tỷ đồng chủ yếu là chi trả lãi tiền vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng cao gấp 2,5 lần lên 12,6 tỷ đồng.

Kết quả Gang thép Cao Bằng còn lãi sau thuế 25,3 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với số lãi 62,6 tỷ đồng đạt được quý 1/2021.

 

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022 mới được công bố, CBI dự trình kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu dự kiến đạt 3.538 tỷ đồng tăng 22%, lợi nhuận đạt 98,68 tỷ đồng giảm 71% so với thực hiện 2021.

Như vậy so với kế hoạch này kết thúc quý 1, Gang Thép Cao Bằng đã hoàn thành được 23% mục tiêu về doanh thu và gần 26% mục tiêu về lợi nhuận.

toquoc.vn