Đường sắt giảm 40% giá vé đối với các đoàn khách du lịch

18/03/2022 07:40:00 daidoanket.vn
Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch từ 10 - 100 người. Thời gian áp dụng: Từ 15/3 đến 27/4, từ 4/5 đến 31/5, từ 22/8 đến 31/8 và từ 5/9 đến 28/12/2022.

 

Kích cầu du lịch đường sắt giảm 40% giá vé. Ảnh minh họa.
Kích cầu du lịch đường sắt giảm 40% giá vé. Ảnh minh họa.

Theo đó, giá vé có cự ly vận chuyển trên 751 km trên đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 4, trên hai đôi tàu SE7/SE8 và SE21/SE22 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 5 được giảm giá vé đến 40% tùy theo loại chỗ, thời gian xuất vé.

Đặc biệt, giảm 30% đối với vé ghế ngồi trước khi xuất vé đi tàu từ 5-19 ngày, giảm 35% khi xuất vé trước 19-20 ngày. Ngoài ra, giảm 40% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên.

Bên cạnh đó, vé giường nằm được giảm 20% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 5-19 ngày, giảm 25% khi xuất vé trước 19-20 ngày, giảm 30% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên.

Còn đối với vé có cự ly vận chuyển từ 500-750 km trên các đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 4, trên hai đôi tàu SE7/SE8 và SE21/SE22 chạy hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 5, các mức giảm loại chỗ ghế ngồi tương ứng là 20%, 25% và 30%. Loại chỗ giường nằm, các mức giảm tương ứng là 15%, 20% và 25%.

Ngài ra, các mức giảm theo loại chỗ trên cũng được áp dụng với vé có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên trên các tàu khu đoạn: Tàu số chẵn chạy các ngày từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 7, Chủ nhật; Tàu số lẻ chạy từ thứ 2 đến thứ 6; Tàu SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết chặng suốt chạy từ thứ 2 đến thứ 5, Chủ nhật và tàu SPT1 chặng suốt chạy từ thứ 2 đến thứ 6.

Đối với vé tàu các cự ly vận chuyển khác, giảm giá 20% loại chỗ ghế ngồi và 15% loại chỗ giường nằm nếu xuất vé trước 5 ngày trở lên.

Mác tàu áp dụng: Tàu SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ 5 đến Chủ nhật: Tàu SE7/SE8, SE21/SE22 chạy từ thứ 6 đến Chủ nhật; Tàu khu đoạn số chẵn chạy thứ 5, thứ 6; Tàu khu đoạn số lẻ chạy thứ 7, Chủ nhật; Tàu SPT1 chạy thứ 7, Chủ nhật; Tàu SPT2 chạy thứ 6, thứ 7.

 
 
daidoanket.vn