Dự án LNG 2 tỷ USD Quảng Ninh: Nhà đầu tư phải cam kết không chuyển nhượng dự án trong thời gian triển khai, tự đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN

09/07/2021 11:15:00 toquoc.vn
Vừa qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 1976/QĐ-UBND "V/v phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh".

Theo Quyết định này, nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính. Về yêu cầu vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư phải thu xếp không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án đang xét. 

Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của bằng tổng vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư liên danh.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.

Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30% và từng thành viên có tỷ lệ vốn sở hữu tối thiểu 15% trong liên danh.

Về năng lực kinh nghiệm, Uỷ ban Nhân dân Quảng Ninh cũng có yêu cầu về số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia.

Kinh nghiệm của nhà đầu tư bằng tổng số dự án của nhà đầu tư/thành viên liên danh và đối tác đã thực hiện phải bảo đảm đáp ứng kỹ thuật, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết. 

Ngoài ra, nhà đầu tư của dự án phải cam kết những điều kiện sau:

- Cam kết không khiếu kiện trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh các nội dung yêu cầu đối với Nhà đầu tư hoặc hủy bỏ kết quả lựa chọn Nhà đầu tư vì lý do an ninh quốc phòng.

- Cam kết không yêu cầu bảo lãnh về hợp đồng mua bán điện, thu mua sản lượng điện sản xuất, cam kết tự thỏa thuận đàm phán PPA với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Cam kết thành lập doanh nghiệp tại địa phương, thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

- Cam kết xây dựng phương án đấu nối, thỏa thuận đấu nối truyền tải điện vào hệ thống lưới điện quốc gia theo quy định; có biện pháp thỏa thuận đấu nối với đơn vị quản lý trạm biến áp, đường dây truyền tải điện.

- Cam kết áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện điều kiện kỹ thuật của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.

Trong trường hợp tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành chưa có thì áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

- Cam kết không mua bán, chuyển nhượng dự án dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian triển khai dự án đầu tư đến khi đưa nhà máy vào vận hành và phát điện thương mại (COD), trường hợp vi phạm thì thu hồi dự án mà không bồi thường.

- Cam kết tiến độ đầu tư hoàn thành dự án vào hoạt động trong quý III/2027, trường hợp triển khai không đúng tiến độ thì dự án bị thu hồi và không được bồi thường, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

- Cam kết chấp hành các quy định về an ninh, quốc phòng an ninh theo luật pháp Việt Nam.

- Cam kết thực hiện việc đầu tư theo pháp luật Việt Nam, mọi tranh chấp khiếu kiện giải quyết theo pháp luật Việt Nam, Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

toquoc.vn