Doanh nghiệp Việt ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau

09/12/2022 10:01 daidoanket.vn

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối: “Các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau”. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đơn vị trong Khối  đầu tư, mua sắm trong nước trị giá gần 2.470 tỷ đồng

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động. Cuộc vận động được các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai hiệu quả thiết thực, thể hiện tốt vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, điện, nước, xăng dầu, bưu chính viễn thông... Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã được công nhận là “Thương hiệu quốc gia” và vươn tầm ra nhiều nước trên thế giới, được đông đảo bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng ưa thích.

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ trong việc tạo ra các hàng hóa, sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh, trong sản xuất kinh doanh với 43.310 công trình, sáng kiến, giải pháp làm lợi 8.547 tỷ đồng; việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp được các đơn vị chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của thị trường và hàng nhập ngoại cùng chủng loại.

Cùng với đó, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tích cực triển khai hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ tại các cùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với nhiều dự án, chương trình mang lại hiệu quả trong sản xuất của doanh nghiệp.

Đồng thời, việc thực hiện sử dụng dịch vụ, hàng hóa của Việt Nam trong mua sắm, đầu tư trang thiết bị văn phòng, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào trong sản xuất, kinh doanh được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện, có đơn vị tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đầu vào cho sản xuất đạt 80%. Cụ thể, theo báo cáo của các đảng ủy trực thuộc, trong năm 2022 các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ cung cấp trong nước trị giá gần 2.470 tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào là hàng Việt Nam cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị 475.080 tỷ đồng…

30 đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã sử dụng dịch vị của nhau

Theo báo cáo của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, thực hiện Chỉ thị số 01- CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chủ trương các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, hầu hết các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã xác định nhu cầu và năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ, khả năng liên doanh, liên kết của các đơn vị để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, phối hợp, hỗ trợ, hoạt động liên kết. Cụ thể, trong 7 năm triển khai thực hiện chủ trương, 30 đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã ký kết hợp tác sử dụng dịch vị của nhau; 30/38 đảng uỷ trực thuộc đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực với 724 lượt ký thoả thuận sử dụng dịch vụ của nhau với số tiền trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị còn lúng túng, chưa chủ động trong việc triển khai xây dựng; một số đơn vị chưa nắm tình hình để kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai hợp tác với các đơn vị trong Khối, dẫn đến một số thỏa thuận hợp tác đã ký kết triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Việc kết nối đề xuất phối hợp thực hiện chủ trương của Khối giữa một số tập đoàn, tổng công ty trong Khối chưa đạt được kết quả như mong đợi; các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách còn có những bất cập…

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng uỷ Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Ông Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động của và chủ trương của Đảng ủy Khối bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả, một số cấp ủy đã chú trọng ban hành văn bản chỉ đạo về phát huy nội lực, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, tăng cường sử dụng hàng Việt và ưu tiên sử dụng dịch vụ trong Khối. Cuộc vận động đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đồng tình ủng hộ và hưởng ứng, làm chuyển biến rõ nét về việc dùng hàng Việt và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trong Khối.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cần thường xuyên giao lưu đổi kinh nghiệm, đề xuất, trao đổi để có các giải pháp thực hiện trong các lộ trình trước mắt và cũng như nhưng giải pháp lâu dài để thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Ông Hồ Xuân Trường yêu cầu phải đề cao vai trò gương mẫu, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện; đồng thời trong bối cảnh cạnh tranh, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối phải nâng cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ, phải cải tiến để chất lượng tốt hơn, giá cả cạnh tranh hơn và có nhiều tính ưu việt, dễ tiếp cận…

Để triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, Phó Bí thư Hồ Xuân Trường đề nghị, trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, các Đảng uỷ trực cần phải tăng cường đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối đã báo cáo kế hoạch triển khai ứng dụng “Make in Viet Nam”- Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng công nghệ số, ứng dụng app Mobile để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối./.