Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) lãi trước thuế 682 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng trưởng 28% và vượt 5% kế hoạch năm

31/07/2021 17:56:00 toquoc.vn
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 550 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu tăng 52,4% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 38,8% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về tăng 155% lên mức 328 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 118 tỷ đồng, giảm gần 27 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí tài chính ghi dương 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh, Đầu tư Sài Gòn VRG cho biết doanh thu tài chính giảm do thu lãi tiền gửi giảm.

Còn chi phí tài chính tăng mạnh do quý 2 năm nay không phát sinh các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh như cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đạt hơn 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm hơn 48 tỷ đồng cũng do quý 2 năm ngoái công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, còn quý 2 năm nay thì không.

Kết quả, dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 341 tỷ đồng, giảm 9,2% so với quý 2 năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) lãi trước thuế 682 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng trưởng 28% và vượt 5% kế hoạch năm - Ảnh 1.
 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37,5% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được xấp xỉ 73% kế hoạch năm.

Nhờ có thêm khoản lãi 39 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết (tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ), nên lợi nhuận trước thuế còn 682 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 4,9% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 30% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 513 tỷ đồng. EPS đạt 5.616 đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) lãi trước thuế 682 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng trưởng 28% và vượt 5% kế hoạch năm - Ảnh 2.
 

Tính đến hết quý 2/2021 tiền và các khoản tương đương tiền đạt 855 tỷ đồng (giảm 123 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó có 217 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 633 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Ngoài ra công ty còn có 3.072 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng (tăng 157 tỷ đồng so với đầu kỳ).

toquoc.vn