Coteccons (CTD): Lãi ngày càng eo hẹp sau gần 1 năm về tay Kusto, nửa đầu năm 2021 giảm 65% LNST xuống còn 99 tỷ đồng

31/07/2021 07:08:00 toquoc.vn
Đặc biệt, chi phí quản lý Coteccons (CTD) tiếp tục ghi nhận tăng đột biến, từ mức 70,7 tỷ lên 122 tỷ đồng: đây cũng là điểm giới phân tích bỏ ngỏ dấu hiệu bất thường trong những đợt báo cáo gần đây.

Xây dựng Coteccons (CTD) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu 2.550 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 135 tỷ lãi gộp, chỉ bằng phân nửa quý 2/2020.

Biên lãi gộp cũng giảm mạnh, từ mức 6,1% xuống còn 5,2% (quý 2/2021).

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm đáng kể. Ngược lại, Coteccons sau khi về với Kusto bắt đầu sử dụng đòn bẩy tài chính, theo đó phát sinh chi phí lãi vay 173 triệu đồng.

Đặc biệt, chi phí quản lý tiếp tục ghi nhận tăng đột biến, từ mức 70,7 tỷ lên 122 tỷ đồng: đây cũng là điểm giới phân tích bỏ ngỏ dấu hiệu bất thường trong những đợt báo cáo gần đây.

Theo giải trình của Coteccons tại quý 1, chi phí quản lý tăng do Công ty thực hiện trích trước chi phí phải trả cho cán bộ nhân viên thay vì ghi nhận chi phí theo thực tế thời điểm phát sinh so với trước đây.

Tuy nhiên, trong kỳ Công ty cũng tăng trích lập dự phòng, từ mức 1,8 tỷ lên hơn 16 tỷ đồng, góp phần đẩy chi phí quản lý tăng mạnh.

Coteccons (CTD): Lãi ngày càng eo hẹp sau gần 1 năm về tay Kusto, nửa đầu năm 2021 giảm 65% LNST xuống còn 99 tỷ đồng - Ảnh 1.
 

Khấu trừ chi phí, Coteccons lãi sau thuế 45 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 157 tỷ hồi quý 2/2020.

Đây là mức lãi theo quý thấp nhất của Coteccons trong nhiều năm trở lại đây, ngoại trừ quý 4/2020 thua lỗ 36 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons đạt 5.119 tỷ doanh thu, giảm 32% và Lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng, giảm 65%.

So với kế hoạch đề ra là 17.431 tỷ doanh thu và 340 tỷ Lợi nhuận trước thuế, nửa đầu năm Coteccons chỉ mới thực hiện được 29% chỉ tiêu doanh thu và gần 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chính thức nắm quyền kiểm soát tại Coteccons từ tháng 10/2020, và lần lượt thay máu dàn lãnh đạo cấp cao, Coteccons sau gần 1 năm Kusto "nắm cán" thực sự chưa cho thấy sự đột phá, ngược lại lợi nhuận liên tục giảm mạnh.

Dù rằng, ban lãnh đạo liên tục nhấn mạnh về định hướng tái cấu trúc kinh doanh, nắm bắt xu thế mới giảm tỷ trọng ngành xây dựng cũng như phát triển Coteccons đa ngành.

Coteccons (CTD): Lãi ngày càng eo hẹp sau gần 1 năm về tay Kusto, nửa đầu năm 2021 giảm 65% LNST xuống còn 99 tỷ đồng - Ảnh 2.
 
Coteccons (CTD): Lãi ngày càng eo hẹp sau gần 1 năm về tay Kusto, nửa đầu năm 2021 giảm 65% LNST xuống còn 99 tỷ đồng - Ảnh 3.
 
toquoc.vn