Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ: Quý 1 lãi 10,5 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch cả năm 2021

17/04/2021 06:11:00 cafef.vn
Ngay quý 1 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã có lãi 10,5 tỷ đồng cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp của mặt hàng Ure Phú Mỹ tăng cao.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (mã CK: PSE) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 447,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với thực hiện 2020, nhờ giá vốn cũng tăng không đáng kể nên lợi nhuận gộp đạt hơn 26 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ có lãi sau thuế 10,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong đó Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 7,9 tỷ đồng tương đương EPS đạt 673 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận quý 1 tăng cao chủ yếu do biên lợi nhuận gộp của mặt hàng Ure Phú Mỹ tăng hơn 150% so với cùng kỳ.

Hiện Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ chưa tổ chức và công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2021 tuy nhiên trước đó nghị quyết Hội đông Quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt gần 2.020 tỷ đồng và dự kiến lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã hoàn thành được 22% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 31% kế hoạch lợi nhuận.

PSE: Quý 1 lãi 10,5 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.
 
cafef.vn