Chứng khoán APEC bị phạt và truy thu hơn 300 triệu đồng

06/12/2021 07:29:00 daidoanket.vn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố thông tin về việc thanh kiểm tra Thuế năm 2019-2020 của Cục thuế Hà Nội đối với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, APS).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố thông tin về việc thanh kiểm tra Thuế năm 2019-2020 của Cục thuế Hà Nội đối với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, APS).

Cục thuế TP. Hà Nội thông tin APS hạch toán thiếu thuế TNDN do hạch toán doanh thu và chi phí không đúng quy định tại Tiết b, Khoản 2, Điều 5, Chương II, Thông tư số 78/2014/TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Về thuế thu nhập cá nhân, Công ty kê khai thiếu nghĩa vụ thuế TNCN của các cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu. Với những vi phạm trên, APS bị phạt 54,7 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

 APS phải khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế TNDN năm 2020 thiếu là 120 triệu đồng; nộp đủ số tiền TNCN thiếu là 153 triệu đồng (trong đó, năm 2019: 1 triệu đồng còn năm 2020: 153 triệu đồng) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế 8 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên tính đến ngày 12/11/2021, yêu cầu APS tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 13/11/2021 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, APS bị phạt thuế, truy thu và phạt tiền chậm nộp tổng cộng gần 328 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, nhờ kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng đột phá, doanh thu quý 3 ghi nhận hơn 205 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 84% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của APS đạt 135 tỷ đồng, tương ứng mức tăng cao gấp gần 7 lần kết quả đạt được trong cùng kỳ năm 2020.

Nhờ kế hoạch kinh doanh khả quan, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của APS hồi tháng 11, HĐQT đã thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu mục tiêu 550 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng.

Bên cạnh điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT APS cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ mức 830 tỷ đồng lên 1.660 tỷ đồng.

daidoanket.vn